foto Ing. František Valeš, CSc.
Narozen 24.srpna 1932
Funkce vedoucí vědecký pracovník
Oblast zájmů šíření vln v pevných tělesech
E-mail
Řešené projekty Přehled grantových projektů, na nichž se podílí.
Odborné publikace publikace
Profesní životopis Zde se nachází krátký odborný životopis.

šipka zpět