Akustické jevy v kontinuích

Plán předmětu
Týden Obsah
1.   Vlnová rovnice v kartézských souřadnicích.
Rovinná zvuková vlna.
Vlastní kmity dutého kvádru.
2.   Vlnová rovnice v cylindrických souřadnicích.
Cylindrická zvuková vlna.
Vlastní kmity v dutém válci.
Dutý válec, jehož základna kmitá.
3.   Vlnová rovnice ve sférických souřadnicích.
Sférická zvuková vlna.
Ohyb zvukových vln okolo překážky.
4.   Akustický výkon a intenzita akustického pole.
Akustické vysílače.
Pulzující koule.
Akustický dipól.
Oscilující koule.
5.   Rychlostní potenciál nad kmitající plochou.
Akustické pole kmitající kruhové desky.
Akustické pole kmitajícího prstence.
Akustické pole kmitající obdélníkové desky.
Řada bodových zdrojů.
Činitel a index směrovosti.
6.   Teorie zvukovodů.
Webstrova vlnová rovnice zvukovodů.
Cylindrický zvukovod.
Kónický zvukovod.
Exponenciální zvukovod.
7.   Teorie elektromechanických měničů.
Měnič elektromagnetický.
Měnič elektrodynamický.
Měnič elektrostatický.
8.   Základní vlastnosti diskrétní Fourierovy transformace.
9.   Hudební akustika.
10.   Hlukové normy.
Měření hluku (exkurze).

Studijní materiály ve formátu PDF, PS.

šipka zpět