Technická diagnostika konstrukcí

Semestrální práce v roce 2006

Kateřina JANDOVÁ: Vibrodiagnostika [PowerPoint]

Ondřej ROZUM: Phased Array

Tomáš WÜNSCH: EMAT [PowerPoint]

Ondřej SKÁLA: Guided waves [PowerPoint]

Semestrální práce v roce 2005

Tomáš MÍŠEK: Kapilární metody [pdf][PowerPoint]

Ondřej MOCEK: Infračervená termografie [PowerPoint]

Jiří POLÍVKA: Diagnostika mechanických vlastností materiálu metodou Holografické interference [PowerPoint]

Semestrální práce v roce 2004

Jan JANSKÝ: Ultrazvuková defektoskopie [pdf][PowerPoint][OpenOffice]

Ondřej FRYČ: Akustická emise [doc][PowerPoint]

Jan ŠROUB: Metoda vířivých proudů [doc]

Studijní materiály

Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark H. Beale: Neural Network Design. folie [pdf]

šipka zpět