Česká verze     obrázek české vlajky     obrázek anglické vlajky     English version

Statut
Laboratoř diagnostiky materiálů je detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Jeho převážnou část tvoří dvě laboratoře: Laboratoř únavového poškozování a Laboratoř modelování vln v tělesech. Statut a několik vět o historii LDM se nachází zde.
Vedoucí LDM
Doc. Ing. Petr HORA, CSc.
Zástupce vedoucího LDM
RNDr. Ivo ŠTĚPÁNEK
Adresa
ÚT AVČR, v.v.i.
Laboratoř diagnostiky materiálu
Veleslavínova 11
301 14
PLZEŇ
Telefon
377 279 651
377 279 652
Laboratoř únavového poškozování
Akreditovaná zkušební laboratoř .
Laboratoř řeší problémy únavy ocelových vzorků a součástí jak teoreticky, tak i experimentálně.
Laboratoř modelování vln v tělesech
Laboratoř se zabývá analytickými i numerickými metodami pro řešení šíření vln v tělesech.
Zaměstnanci
V součastnosti v LDM pracuje celkem 9 zaměstnanců.
Poloha Laboratoře diagnostiky materiálu
Laboratoř diagnostiky materiálu se nachází v Plzni ve Veleslavínově ulici, v centru města. Lze se snadno orientovat podle náměstí Republiky s kostelem Svatého Bartoloměje. Jeho věž je zdaleka viditelná. Z náměstí se jde Rooseveltovou ulicí směrem na Saský most. Asi po 100 metrech se odbočí doprava do Veleslavínovy ulice. Na mapce je budova LDM vyznačena červenou šipkou.