Knihovna

Knihovna CDM Knihy
Časopisy
Slovníky
Normy
Sborníky konferencí
Dizertace
Cestovní zprávy
Výzkumné zprávy (naše)
Výzkumné zprávy (cizí)
A S E P Zadávání nových záznamů
Vyhledávání
TinWeb Vyhledávání v katalogu knihovny ÚT
Online časopisy Elsevier Science (ScienceDirect)
Springer Verlag
Kluwer
IoP (Institute of Physics)
Journal of Fluid Mechanics (pouze abstrakty)
Journal of Applied Mechanics
Journal of Fluids Engineering
Journal of Turbomachinery
Journal of Heat Transfer
Vydavatelství Springer Verlag
Wiley & sons
Academic Press
Elsevier Science
Birkhauser
Kluwer Academic Publishers
Cambridge University Press
Mc Graw Hill
České knihovny STK - knihy | časopisy
Národní knihovna Praha
Knihovna AV ČR - souborný katalog knihoven AV ČR | databáze ASEP
Universita Karlova
ČVUT Praha
MFF UK Praha
SVK České Budějovice
Virtualni knihovna Masarykovy university v Brně
Národní lékařská knihovna
Souborný katalog - CASLIN
Zahraniční knihovny TU Delft
ETH Zürich
British Library
Universitäts Bibliothek Hannover
Library of Congress - Online Catalog
LIBRIS - Union Catalogue of Swedish libraries
ALIS DTV Denmark
Universität Bielefeld
Zentral Bibliothek für Medizin - Köln
US National Library of Medicine
Deutsche Bibliotheken Online
Citační index Web of Science - Citation Databases - (přístup pouze z domény ÚT a CDM)
CiteSeer
Vyhledávání Proquest - vyhledávání v odborné literatuře (abstrakty a místy i full-text a PDF)
Periodicals Contents Index - Vyhledávání v obsahu odborných periodik
Periodicals Contents Index - Full Text - Full textové vyhledávání včetně stáhnutí plné verze článků
EBSCO (User ID:s6247902, Password:pc) - Vyhledávání v časopisech (i odborných) a novinách (včetně full-textů ze světového tisku)
IoP (User ID: itcas, Password:fyzika) - Institute of Physics

šipka zpět