Historie Laboratoře diagnostiky materiálu

Centrum navazuje na dřívější Ústav technologie a spolehlivosti strojních součástí (ÚTSSK) Akademie věd České republiky, který vznikl spojením Ústavu fyzikálního inženýrství (ÚFY) Západočeské univerzity (ZČU) s Akademií věd v roce 1993. Podíl obou partnerů ve sdružení nebyl stejný. Zatímco lidé byli zaměstnanci Univerzity, vybavení, používané v Ústavu, bylo majetkem Akademie. O čtyři roky později bylo ÚFY rozděleno na dvě části. Jednou z nich bylo právě Laboratoř diagnostiky materiálů. Někteří výzkumní pracovníci ÚFY byli zaměstnáni Akademií věd (AVČR). Od 1. dubna 1997 se tato část stala součástí Ústavu termomechaniky (ÚT AVČR).

Statut Laboratoře diagnostiky materiálu

Laboratoř diagnostiky materiálu (LDM) je detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni, Veleslavínově ul. 11. Pracoviště vzniklo dne 1. 4. 1997.

  1. Činnost LDM je zaměřena na výzkum dynamického porušování materiálů a metod diagnostiky vznikajících poruch. Pro podporu této činnosti LDM provozuje lokální středisko vědeckých informací, které je detašovanou součástí odborné knihovny Ústavu termomechaniky AV ČR.
  2. LDM tvoří osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru k Ústavu termomechaniky a svojí činnost vykonávají na půdě společného pracoviště. Z hlediska pracovně právních vztahů je LDM do organizační struktury Ústavu termomechaniky zahrnuto jako výzkumný útvar na úrovní výzkumného oddělení.
  3. V čele LDM je vedoucí, který má všechna práva a všechny povinnosti vedoucího výzkumného oddělení ústavu, vymezené organizačním řádem ústavu. Vedle toho vedoucí LDM plní i další povinnosti, vyplývající z odloučenosti pracoviště. Samostatně rozhoduje výhradně v záležitostech LDM, které nezavazují Ústav termomechaniky AV ČR vůči externím partnerům. Ve všech pracovně právních vztazích je vedoucí LDM přímo podřízen řediteli ÚT AV ČR.
  4. Pracovníci LDM jsou přímo a výhradně podřízeni vedoucímu LDM ve všech záležitostech.
schema
schema

šipka zpět