Laboratoř modelování vln v tělesech

Pracovní směry laboratoře
 • analytické metody šíření vln v tuhých tělesech
 • numerické metody pro řešení šíření vln
 • experimentální nástroje a metody pro měření akustické emise (AE)
 • metody a techniky pro vyhodnocování signálů akustické emise
Zaměstnanci laboratoře Doc. Ing. Petr HORA, CSc. - vedoucí laboratoře, vedoucí vědecký pracovník
Mgr. Vladimír PELIKÁN - výzkumný pracovník
Ing. František VALEŠ, CSc. - vedoucí vědecký pracovník
Telefon 377 279 652
377 279 654
377 279 650
Řešené projekty a granty Hlavní náplní laboratoře je řešení výzkumných projektů. V současnosti jsou v laboratoři řešeny projekty Grantové agentury ČR.
Technické vybavení
 • Silicon Graphics 320 Visual Workstation, 2 procesory
 • Silicon Graphics 540 Visual Workstation, 4 procesory
 • MARCK2000
 • umělé zdroje buzení (přípravky na principu lámání křemenné kapiláry resp. mikrotuhy, dopadu kuliček a tyčového razníku , elektromagnetického mikrokladívka a další).
 • rezonanční i širokopásmové snímače (miniaturní "pinducery", ekvivalenty NBS normálu s kuželíkovými piezoelementy)
 • digitální osciloskop TRACE (2 kanály, 8 bitů/ 40 MHz)
 • zapisovač přechodových dějů MAURER - ADAM (4 kanály, 10 bitů / 20MHz)
 • modelová tělesa pro studium šíření napěťových vln (dva ocelové válce 700x200 a 600x200 mm a ocelové desky 1400x800x16 resp. 2500x1500x50 mm).

šipka zpět