Laboratoř únavového poškozování

Pracovní směry laboratoře
  • únava materiálů
  • optimalizace konstrukcí s ohledem na únavovou životnost
  • víceosá únava
  • odhad únavové životnosti skutečných strojních součástí
  • únavová životnost součástí s tenkou povrchovou vrstvou
Zaměstnanci laboratoře RNDr. Ivo ŠTĚPÁNEK - vedoucí laboratoře, samostatný výzkumný pracovník
Petr KLÁŠTERKA - technik
Telefon 377 279 648
377 279 647
377 279 649
Řešené projekty a granty Hlavní náplní laboratoře je řešení výzkumných projektů zaměřených na únavu materiálů. Za posledních pět let byly v laboratoři řešeny projekty Grantové agentury ČR a Ústavu termomechaniky AVČR.
Technické vybavení Laboratoř je vybavena třemi zkušebními stroji

Fotografie zkušebních zařízení

foto foto foto foto foto

šipka zpět